ΕΔΡΑ

Αίμωνος 71 & Κρέοντος,

Ακαδημία Πλάτωνος

104 42 Aθήνα

Τ: +30 210 51 44 160

F: +30 210 51 42 366

E: info@nonstop.gr

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΝΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & WEB OFFSET

Δαμασκηνίας 13 (πρώην 3),

Θέση “Νέο Μονομάτι”

136 77 Αχαρναί Αττικής

Τ: 210 24 02 750

F: 215 52 54 855

E: info@nonstop.gr

Περιφέρεια Αττικής / 32σέλιδο Έντυπο Sightseeing

Σε συνεργασία με την Mccann Athens υλοποιήσαμε την έντυπη καμπάνια του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής.