ΕΔΡΑ

Αίμωνος 71 & Κρέοντος,

Ακαδημία Πλάτωνος

104 42 Aθήνα

Τ: +30 210 51 44 160

F: +30 210 51 42 366

E: info@nonstop.gr

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΝΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & WEB OFFSET

Δαμασκηνίας 13 (πρώην 3),

Θέση “Νέο Μονομάτι”

136 77 Αχαρναί Αττικής

Τ: 210 24 02 750

F: 215 52 54 855

E: info@nonstop.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ISO 9001:2008

Η εταιρεία NONSTOP PRINTING Ltd είναι πιστοποιημένη στο σύνολο της λειτουργίας και των παραγωγικών της διαδικασιών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 με πεδίο πιστοποίησης «Παραγωγή και Εμπορία Προϊόντων Έντυπης Επικοινωνίας και Συσκευασίας».

Το Σύστημα Ποιότητας που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει στην καθημερινή της λειτουργία η εταιρεία αποτελεί ένα πρότυπο σύστημα τυποποίησης των επιμέρους λειτουργιών της, που περιλαμβάνει:

  • Προτυποποίηση της εμπορικής δραστηριότητας, των προμηθειών και των παραγγελιών
  • Οργάνωση και παρακολούθηση αποθηκών
  • Έρευνα και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων
  • Προτυποποίηση και διακριτό έλεγχο κάθε σταδίου της παραγωγικής διαδικασίας

BS EN 15593:2008

Η NONSTOP PRINTING Ltd, αποδεικνύοντας υψηλή ευαισθησία σε ότι αφορά στην ασφάλεια της συσκευασίας που προορίζεται για τρόφιμο και κατ' επέκταση το σεβασμό στους πελάτες της και την ασφάλεια του καταναλωτή, έχει προχωρήσει στην πιστοποίηση του συνόλου της παραγωγής της σύμφωνα με το πρότυπο BS EN 15593:2008 – Υγιεινή και Ασφάλεια Συσκευασίας Τροφίμων, το οποίο αποτελεί εξειδικευμένο πρότυπο για την ασφάλεια συσκευασίας τροφίμων.

Η εφαρμογή και πιστοποίηση σύμφωνα με τον πρότυπο BS EN 15593:2008 καλύπτει ευρύ πεδίο απαιτήσεων, όπως ενδεικτικά οι κάτωθι:

  • Παρακολούθηση, καταγραφή και διαθεσιμότητα ιχνηλασιμότητας προϊόντων και πρώτων υλών
  • Πρόγραμμα καθαριότητας και υγιεινής χώρων διοίκησης, παραγωγής και αποθήκευσης
  • Ασφάλεια χρησιμοποιούμενων υλικών και εργαλείων
  • Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων και επισκεπτών

FSC

H εταιρεία NONSTOP PRINTING, συνεπής στο αίσθημα κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης που διέπει τη φιλοσοφία και τις διαδικασίες της από το ξεκίνημα της  λειτουργίας  της, συμμετέχει πλέον και έμπρακτα στην υπεύθυνη και αειφόρο διαχείριση των δασών, καθώς στις αρχές του 2015 επιθεωρήθηκε επιτυχώς σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο FSC (Forest Stewardship Council).

Με αυτή την επιλογή της, η NONSTOP PRINTING συμβάλλει με τις δικές τις δυνάμεις στην περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά υπεύθυνη διαχείριση των δασών. Η πιστοποίηση βάσει του προτύπου FSC Chain of Custody παρέχει στην εταιρία και τους πελάτες της τη διασφάλιση ορθής διαχείρισης ως προς τις χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες αλλά και όλα τα στάδια από την παραλαβή των πρώτων υλών, την αποθήκευση, τις ενδιάμεσες επεξεργασίες, μέχρι και την παράδοση του τελικού προϊόντος.

Ως συνεργάτες της πιστοποιημένης κατά FSC εταιρίας NONSTOP PRINTING  συμμετέχετε κι εσείς ενεργά στην υπεύθυνη διαχείριση των δασικών προϊόντων του πλανήτη μας, ενισχύοντας το οικολογικό προφίλ της εταιρίας σας και στηρίζοντας  την «πράσινη» επιχειρηματικότητα η οποία αποτελεί πλέον βασικό άξονα λειτουργίας μεγάλου αριθμού Ελληνικών επιχειρήσεων.

BRC/IOP Global Food Packaging

Αναγνωρίζοντας και ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των πελατών της, βρίσκεται σε διαδικασία πιστοποίησης του συνόλου της παραγωγής της σύμφωνα με το ευρύτερα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο British Retail Consortium (BRC/IOPGlobalFoodPackaging). Η εν λόγω πιστοποίηση θα επιβεβαιώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη δέσμευση της εταιρείας στη μέγιστη ποιότητα και την ικανοποίηση των αυστηρότερων διεθνώς κριτηρίων σχετικά με την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων.